Proizvodi za građevinarstvo

DACHVENT 120 krovne membrane

DACHVENT krovne membrane se koriste kao početni krovni material za kose krovove.

DACHVENT 120 krovne membraneSprečavaju prodor kiše i snega u termoizolaciju i krovnu konstrukciju.

Štite od kondenzata ispod primarnog krovnog materijala. Pored toga, zahvaljujući visokoj paropropusnosti, održavaju čitav krov suvim, što je od posebnog značaja za uštedu energije u zgradama.

Koriste se takođe za potpuno oblaganje!

Prednosti DACHVENT 120 krovnih membrana:

  • visoka i ujednačena paropropusnost,
  • visoka elastičnost i mala težina za olakšano montiranje,
  • vodootpornost, zaptivanje krova,
  • veoma visoka mehanička izdržljivost,
  • veoma visoka otpornost na UV zračenje,
  • velik izbor proizvoda koji olakšava izbor potrebne membrane,
  • dostupnost kompletnih informacija za pravilnu montažu.

Opcije DACHVENT 120 krovnih membrana

PARAMETRI  
Materijal PP
Masa [g/m2] 120/+/-20
Sd – difuzno-ekvivalentna debljina vazdušnog sloja (m) 

0,015

(+0,02/-0,01)

Otpornost na kidanje [N / 5cm]

uzduž 250 (+60/- 80)
across 160 (+60/- 80)

Izduženje prilikom kidanja [%] uzduž 70 (+/-40)
popreko 90 (+/-40)
Vodonepropusnost W1
Uobičajena dimanezija na rolni (m)  1,6m x 50m
Reakcija na vatru E - d2