Proizvodi za građevinarstvo

Krovni pribor

Pribor je veoma važan dodatak materijalima iz asortimana sistema krovnih pokrivača.

Potreba za njihovom upotrebom dolazi zbog nekoliko bitnih pravila u vezi s pravilnim funkcionisanjem krova. Pribor se koristi na kosim krovovima, nalazi u ponudi Lenko S.A. i može se podeliti u zavisnosti od njegove funkcije.