Folije opšte namene

Folija čarna ohrona

Ove folije se koriste u svrhu zaštite i izolacije, za pokrivanje građevina, skela, elemenata izloženih oštećivanju tokom građevinskih radova.

Metalizirana folija sa pretiskom

Metalizirana folija s pretiskom (rešetkom) predstavlja laminiranu foliju od PE + met.

Zaštitne folije

Zaštitne folije, perforiane i neperforirane, koriste se za obezbeđivanje privremene zaštite povšine od prljavštine i mehaničkih oštećenja koji se mogu pojaviti tokom obrade, prevoza i skladištenja proizvoda.