Folije opšte namene

Folija «čarna ohrona»

Folija čarna ohronaOve folije se koriste u svrhu zaštite i izolacije, za pokrivanje građevina, skela, elemenata izloženih oštećivanju tokom građevinskih radova. Nezamenjive su kada je reč o pokivanju građevinskog materijala i rovova.