Proizvodi za građevinarstvo

DACHOWA 3 krovne membrane

Krovne membrane DACHOWA 3 se koriste kao početni krovni material za kose krovove.

DACHOWA 3 krovne membraneSprečavaju prodor kiše i snega u termoizolaciju i krovnu konstrukciju. Štite od kondenzata ispod primarnog krovnog materijala.

Pored toga, zahvaljujući visokoj paropropusnosti, održavaju čitav krov suvim, što je od posebnog značaja za uštedu energije u zgradama.

Koriste se takođe za potpuno oblaganje!

Prednosti DACHOWA 3 krovnih membrana:

  • visoka i ujednačena paropropusnost,
  • visoka elastičnost i mala težina za olakšano montiranje,
  • vodootpornost, zaptivanje krova,
  • veoma visoka mehanička izdržljivost,
  • veoma visoka otpornost na UV zračenje,
  • velik izbor proizvoda koji olakšava izbor potrebne membrane,
  • dostupnost kompletnih informacija za pravilnu montažu.

Opcije DACHOWA 3 krovnih membrana

PARAMETRI DACHOWA 3
Materijal PP
Masa [g/m2] 150+/-20
Sd – difuzno-ekvivalentna debljina vazdušnog sloja (m) 

0,015

(+0,02/-0,01)

Otpornost na kidanje [N / 5cm]

uzduž 320 (+60/- 80)
popreko 210 (+60/- 80)

Izduženje prilikom kidanja [%] uzduž 70 (+/-40)
popreko 90 (+/-40)
Vodonepropusnost W1
Uobičajena dimanezija na rolni (m)  1,6m x 50m
Reakcija na vatru E