Poliolefinska folija

Mreže za ograde

Aplikacija mreže za ograde

Privremene ograde u živinarstvu, zaštita drveća i žbunjeva od životinja.

  • Mreže za ogradeza tehničku primenu kao pregrade, izolacioni separatori u melioraciji, ojačavanju tla, odseka i nasipa
  • za izgradnju puteva kao podzemno ojačanje

Komercijalni oblik: kaiš/rolna.
Boja: zelena, crna.
Težina: 270 +/-10%.
Širina rolne: 0,6m; 0,8m; 1,2m; 1,5m.
Veličina mreže: 15×15mm.

Opcije mreže za ograde

za ograde
vrste B 4

15x15 270 +/-10% zelena, crna Privremene ograde u živinarstvu, zaštita drveća i žbunjeva od životinja. Za tehničku primenu kao pregrade, izolacioni separatori u melioraciji, ojačavanju tla, odseka i nasipa. Za izgradnju puteva kao podzemno ojačanje. kaiš 1,2m
rolna 50m
za ograde
vrste B 20
15x15 270 +/-10% Zelena Privremene ograde u živinarstvu, zaštita drveća i žbunjeva od životinja. Za tehničku primenu kao pregrade, izolacioni separatori u melioraciji, ojačavanju tla, odseka i nasipa. Za izgradnju puteva kao podzemno ojačanje. rolna 50m
za ograde
vrste BO 10
15x15 270 +/-10% Zelena Privremene ograde u živinarstvu, zaštita drveća i žbunjeva od životinja. Za tehničku primenu kao pregrade, izolacioni separatori u melioraciji, ojačavanju tla, odseka i nasipa. Za izgradnju puteva kao podzemno ojačanje. kaiš 0,6m
rolna 50m
za ograde
vrste BO 12
15x15 270 +/-10% Zelena Privremene ograde u živinarstvu, zaštita drveća i žbunjeva od životinja. Za tehničku primenu kao pregrade, izolacioni separatori u melioraciji, ojačavanju tla, odseka i nasipa. Za izgradnju puteva kao podzemno ojačanje. širina kaiša 0,8m
rolna 50m