Poliolefinska folija

Mreže za kontejnere

Privremene ograde u živinarstvu, zaštita drveća i žbunjeva od životinja.

Za tehničku primenu kao pregrade, izolacioni separatori u melioraciji, ojačavanju tla, odseka i nasipa.

Za izgradnju puteva kao podzemno ojačanje.

Prednosti mreže za kontejnere:

Komercijalni oblik: kaiš/rolna.
Boja: zelena, crna.
Težina: 440 +/-10%.
Širina rolne: 0,6m; 1,0m; 1,2m.
Veličina mreže: 30×30 mm.

Opcije mreže za kontejnere

vrsta
kontejnera K 14
30x30 440 +/-10% zelena Privremene ograde u živinarstvu, zaštita drveća i žbunjeva od životinja. Za tehničku primenu kao pregrade, izolacioni separatori u melioraciji, ojačavanju tla, odseka i nasipa. Za izgradnju puteva kao podzemno ojačanje. kaiš 0,6m
rolna 25m
vrsta
kontejnera K 21
30x30 440 +/-10% zelena Privremene ograde u živinarstvu, zaštita drveća i žbunjeva od životinja. Za tehničku primenu kao pregrade, izolacioni separatori u melioraciji, ojačavanju tla, odseka i nasipa. Za izgradnju puteva kao podzemno ojačanje. kaiš 1 m
rolna 25m
kontejner K3 30x30 440 +/-10% zelena, crna Privremene ograde u živinarstvu, zaštita drveća i žbunjeva od životinja. Za tehničku primenu kao pregrade, izolacioni separatori u melioraciji, ojačavanju tla, odseka i nasipa. Za izgradnju puteva kao podzemno ojačanje. kaiš 1,2 m
rolna 25m