Proizvodi za građevinarstvo

Membranske folije IZOFLEX

IZOFLEX folija spada u grupu vodootpornih materijala koji se nazivaju ekstrudirane membranske folije i koriste se za zaklanjanje temelja, podova, plafona, zidova I terasa.

Opis membranske folije IZOFLEX

Membranske folije IZOFLEXSve vrste IZOFLEX folija se prave od čvrsto polietilena (HDPE) koji je visoko otporan na sve vrste supstanci koje se mogu naći u zemljištu. Oblik kanti je podešen tako da pritisak zemlje ne uzrokuje savijanje folija. Kutije, otvorene na strani nasipa, pune se zemljom, te je raspodela sila koje utiču na foliju povoljana.

Boja: crna.
Težina: 400,500.
Širina: 3; 2,5; 2; 1,5; 1; 0,5.

Aplikacija membranske folije IZOFLEX

Međutim, da bi se pravilno koristio ovaj odveć poznati materijal, trebalo bi znati da izbor vrste hidroizolacije i njenog načina primene zavise od vrste zemljišta i nivoa podzemnih voda. Stoga, hidroizolaciju možemo da podelimo na dve velike grupe:

  1. vlagootporna izolacija (laka) koja štiti podzemne delove građevina od uticaja vode koja ne vrši vrši hidrostatički pritisak;
  2. vodootporna izolacija (srednja i teška) koja štiti podzemne delove građevina od vode koja vrši hidrostatički pritisak.

Vlagootporne izolacije (lake) se mogu koristiti samo u objektima čiji se temelji nalaze iznad nivoa podzemnih voda, dok se vodootporna izolacija (srednja i teška) može koristiti u objektima s temeljima ispod nivoa podzemnih voda. Ipak, u mnogim slučajevima, uprkos pojavi podzemnih voda ispod temelja, vodootporna izolacija se postavlja iz predostrožnosti, pošto voda može da iznenadi i da izazove znatnu štetu. Kišnica koja dolazi iz padavina i koju upija zemlja, može da posluži kao dobar primer takve štete. Padavine mogu predstaviti trajnu ili privremenu pretnju za temelj, u zavisnosti od njihove količine i učestalosti.

Nivo opasnosti u velikoj meri zavisi od vrste zemljišta na kojem se objekat gradi ili će biti izgrađen. Dovoljno je podrumske zidove, koji su izgrađeni u propustljivom zemljištu, kao što su pesak i šljunak, obezbediti vlagootpornom izolacijom u obliku membranske folije poznate kao temeljna folija ili geomembrana. Postavljanjem folije pravilnim redosledom se mogu postići sjajni rezultati: prvo, vodootporna polipropilenska folija (PE) debljine 0,3 mm i onda IZOFLEX na vrhu. Postoji mnogo mogućnosti dodavanja materijala koji mogu da sarađuju. Na primer, u vodootpornim izolacijama (teškim) se nanosi troslojni sistem. Prvi sloj je katranisana hartija, zatim ide PE folija koja funkcioniše kao klizni materijal i na kraju membranska folija koja pokriva i drenira čitav sistem mateirjala.

Kutija folije se naziva drenažno-ventilacionim folijama I koriste se u višeslojnim sistemima, na primer s prostirkama za infiltraciju ili drugim specijalizovanim materijalima (na primer za zelene terase). Mogu se takođe koristiti za sušenje podrumskih zidova iznutra ili kao ventilacija i izolacija slojeva na terasi. Na ovaj način se koriste mnogo godina. Vredno je pomenuti da se terase klasifikuju ne samo kao krovovi, već i kao najsloženiji krovovi. Poznato je da se ovi proizvodi koriste i za potporne zidove I nasipe u zemlji i putevima.

Prednosti membranske folije IZOFLEX:

  • Visoka mehanička otpornost koja sprečava štetu usled pomeranja zemljišta, zasipanja i naseljavanja objekta.
  • Brzo i lako nanošenje koje je moguće u svim vremenskim prilikama I uslovima.
  • Otpornost na kiseline koje postoje u zemljištu, neorganske kiseline, vodu.
  • Brzo i učinkovito odlaganje vode u drenažni system.
  • Osigurava optimalni proctor za ventilaciju.
  • Poboljšava termoizolaciju zidova i temelja.

Opcije membranske folije IZOFLEX

PARAMETRI

Jedinica

IZOFLEX 400

IZOFLEX 500

Gramatura

g/m2

400

500

Uobičajena dužina

m

20

20

Mehanička svojstva pri rastezanju     (N/5cm) min. 135/135 min. 180/180

Širina

m

  0,5; 1,0, 1,5; 2,0; 2,5; 3,0

0,5; 1,0, 1,5; 2,0; 2,5; 3,0

Reakcija na vetru

-

class F

F