Proizvodi za građevinarstvo

Krovni paravan IDEA 175

IDEA 175 je univerzalna reverzibilna i visoko difuzna membrana.

Novi proizvod IDEA 175 poseduje simetrični raspored netkanog materijala, što povećava njegovu izdržljivost i omogućava da se membrana polaže na obe strane.

Efikasnost kroz inovativnu foliju: brza odstranjivanje vodene parnosti

Simetrični raspored netkanog materijala: povećana izdržljivost i prilagodljivost.

IDEA 175 je jedinstvena membrana koja efikasno kombinuje ključna svojstva modernih membrana. Inovativna i funkcionalna folija, smještena između dva čvrsta, dvokomponentna netkana materijala, omogućava brzo i efikasno odstranjivanje vodene pare čak i kada je razlika pritiska minimalna.

Prednosti krovnih paravana IDEA 175: kombinacija snage i propustljivosti

  • Veoma visoka i pravilna propustljivost pare
  • Velika gipkost i mehanička otpornost
  • Povoljna kombinacija velike izdržljivosti i visoke propustljivosti pare
  • Visoka vodootpornost zaptivanja pokrivača
  • Visoka otpornost na UV zračenje
  • Visoka mehanička otpornost i gipkost koje garantuju izdržljivost
  • Upotreba pri daščanoj oplati i bez daščane oplate
  • Sveobuhvatne informacije koje omogućuju ispravnu primenu
  • Raznolika Primena u Građevinskoj Industriji

Krovnim paravanom IDEA 175 postižu se vrhunski rezultati u građevinskoj industriji. Njegova prilagodljivost omogućava široku primenu, od kuća do komercijalnih objekata, obezbeđujući efikasnu termalnu izolaciju i dugotrajnu zaštitu.

Inovacija i kvalitet: ključni elementi IDEA 175

Kao rezultat posvećenosti inovacijama i visokom kvalitetu proizvodnje, IDEA 175 predstavlja ključni element u modernim pristupima krovnoj zaštiti. Ovaj proizvod prepoznaje se kao standard izdržljivosti i efikasnosti.

Opcije krovni paravan IDEA 175

PARAMETAR

VREDNOST

Masa [g/m2]

175 +/-15%

Sd – difuzno ekvivalentna debiljina vazdušnog sloja [m]

0,006
(+0,02 / - 0,004)

Otpornost na cepanje [N / 50 mm]

uzduž 450 (+/-150)
popreko 320 (+/-150)

Izduženje prilikom kidanja [%]

uzduž  120 (+/-50)
popreko 110 (+/- 50)

Otpornost na probijanje

uzduž 300 (+/-100)
popreko 360 (+/-110)

Vodonepropusnost [klasa]

W1

Uobičajene dimenzije na rolni [m]

1,5 x 50

Reakcija na vatru [klasa]