Poliolefinska folija

Mreže za cvetne krevete

Privremene ograde za živinarstvo, zaštitu drveća i žbunjeva od životinja.

  • Mreže za cvetne kreveteza tehničku primenu kao pregrade, izolacioni separatori u melioraciji, ojačanje zemlje, odseka i nasipa
  • kao podzemno ojačanje za izgradnju puteva

Prednosti mreže za cvetne krevete:

Veličina mreže: 15×15 mm.
Masa: 270 +/-10%.
Boja: zelena.
Komercijalni oblik: kaiš 1,5×50m, rolna.
Širina rolne: 0,4 m.